دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

ارشد ناپیوسته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت

  • صفحه اصلی
  • ارشد ناپیوسته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت

هدف از این رشته تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنایع نفت را بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازهای رو به گسترش صنایع نفت کشور به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخش های بالا دستی صنایع نفت از جمله : اکتشاف ، حفاری ، بهره برداری ، انتقال نفت و گاز ، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی فعالیت نمایند.

ضرورت و اهمیت گرایش های رشته برق

مخابراتتربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :

–         تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .

–         استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکاگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی

الکترونیکتربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :

–         تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی .

–         استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید مراکز خدماتی و آموزشی.

تکنولوژی برق – قدرتتربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :

–         انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .

–         نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .

–         استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .

کنترل و ابزار دقیقخط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی برای کارشناسان برق مشاغلی با نامهای مهندس کاربردی برق و ابزار دقیق و یا مهندس کاربردی ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلات متداول مراکز آموزش عالی وجود دارد . از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش کنترل و ابزار دقیق با داشتن پایه قوی برق و اتوماسیون از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

 ( کارشناسی ارشد)

تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنایع نفت را بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازهای رو به گسترش صنایع نفت کشور به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخش های بالا دستی صنایع نفت از جمله : اکتشاف ، حفاری ، بهره برداری ، انتقال نفت و گاز ، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی فعالیت نمایند.

  

برنامه ترم بندی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

  

 

ترم اول

نام درس

واحد

توضیحات

 صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداري

۳

جبرانی

 مکانيک سيالات،انتقال حرارت و ترموديناميک

۳

جبرانی

مباني ديجيتال و ميکروپروسسور

۳

جبرانی-مربوط به دانشجویان ورودی اول ۹۰ به قبل

سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره)

۳

جبرانی- مربوط به دانشجویان ورودی دوم ۹۰ به بعد

مباني کنترل نوين و کنترل ديجيتال

۳

جبرانی

ریاضیات مهندسی پیشرفته

 ۳

اصلی

انگلیسی ویژه(معافی)

۶

جبرانی

ترم دوم

نام درس

واحد

توضیحات

 کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت

۳

اصلی

 ابزاردقیق پیشرفته در صنایع نفت

۳

اصلی

 سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت

۳

اختیاری

ترم سوم

نام درس

واحد

توضیحات

 مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

۳

اصلی

 اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS)

۳

اصلی- از نیمسال دوم۸۹ به بعد این درس اختیاری خواهد بود.

 کنترل غیر خطی

۳

اختیاری

مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

۳

اختیاری

ترم چهارم

نام درس

واحد

توضیحات

طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC)

 ۳

اختیاری

 کنترل بهینه

۳

اختیاری

 شناسایی سیستم ها

۳

اختیاری

 

ترم پنجمنام درسواحدتوضیحات
پایان نامه۶مربوط به دانشجویان آموزش- پژوهش محور
سمینار ویژه۲مربوط به دانشجویان آموزش محور

 

تذکر مهم

۱- دانشجویان وردی ۸۹ دارای ۵ ترم سنوات مجاز و ورودی ۹۰ و ۹۱ دارای ۴ ترم سنوات مجاز می باشند (دانشجویانی که حداقل ۹ واحد درس جبرانی اخذ کرده باشند یک ترم به سنواتشان افزوده می شود.
۲-تعداد واحد پایان نامه دانشجویان ورودی اول ۸۹ به قبل ۸ واحد می باشد.
۳- دانشجویان ورودی دوم ۸۹ به بعد شیوه آموزش محور می بایست ۱۲ واحد اصلی ، ۱۵ اختیاری و ۲ واحد سمینار بگذرانند.
۴- دانشجویان ورودی دوم ۸۹ به بعد شیوه آموزش- پژوهش محور می بایست ۱۲ واحد اصلی ، ۱۲ اختیاری و ۶ واحد پایان نامه بگذرانند .


 عناوین دروس مصوب

جدول دروس جبرانی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درستعداد واحدتوضیحات
صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداري۳———————
مکانيک سيالات،انتقال حرارت و ترموديناميک۳———————
مباني ديجيتال و ميکروپروسسور۳مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۰ به قبل
مباني کنترل نوين و کنترل ديجيتال۳——————
سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره)۳مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال دوم۹۰ به بعد

جدول دروس الزامی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درستعداد واحدتوضیحات
ریاضیات مهندسی پیشرفته۳—————–
مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت۳—————–
ابزاردقیق پیشرفته در صنایع نفت۳—————–
کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت۳—————–
اصول سیستم‌های کنترل گسترده(DCS)۳از ورودی نیمسال دوم ۸۹ به بعد این درس اختیاری خواهد بود.

جدول دروس اختیاری رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درستعداد واحدتوضیحات
طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC)۳—————–
کنترل غیر خطی۳—————–
کنترل بهینه۳—————–
شناسایی سیستم ها۳—————–
سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت۳پیشنیاز(ریاضیات مهندسی)
مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتI۳همنیاز(کنترل فرآیند پیشرفته)
اول سیستم های کنترل گسترده(DCS)۳مربوط به دانشجویان ورودی دوم ۸۹ به بعد(به عنوان درس انتخابی)

تذکر ۱: دانشجویان ورودی اول ۹۰ و ورودی دوم۸۹ به بعد می بایست از جدول فوق ۵ درس انتخاب کنند

تذکر ۲: دانشجویان آموزش محور ورودی اول۸۹ به قبل می بایست از جدول فوق ۵ درس  انتخاب کنند.

تذکر ۳: دانشجویان پژوهش محور ورودی اول۸۹ به قبل می بایست از جدول فوق ۳ درس انتخاب کنند.

جدول درس پژوهشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درستعداد واحدتوضیحات
سمینار ویژه۲مربوط به دانشجویان آموزش محور
پایان نامه۸مربوط به دانشجویان پژوهش محور

 

 

 

جدول دروس جبرانی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درس
تعداد واحد
توضیحات
صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداري
۳
———————-

مکانيک سيالات،انتقال حرارت و ترموديناميک

۳
———————-
مباني ديجيتال و ميکروپروسسور
۳

مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۰ به قبل

مباني کنترل نوين و کنترل ديجيتال
۳
——————–

سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره)

۳

مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال دوم۹۰ به بعد

جدول دروس الزامی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درس
تعداد واحد
توضیحات
ریاضیات مهندسی پیشرفته
۳
—————–

مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

۳
—————–
ابزاردقیق پیشرفته در صنایع نفت
۳
—————–
کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت
۳
—————–
اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS)
۳

از ورودی نیمسال دوم ۸۹ به بعد این درس اختیاری خواهد بود.

جدول دروس اختیاری رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درس
تعداد واحد
توضیحات

طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC)

۳
—————–
کنترل غیر خطی
۳
—————–
کنترل بهینه
۳
—————–
شناسایی سیستم ها
۳
—————–

سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت

۳
پیشنیاز(ریاضیات مهندسی)

مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفتI

۳
همنیاز(کنترل فرآیند پیشرفته)
اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS)
۳

مربوط به دانشجویان ورودی دوم ۸۹ به بعد(به عنوان درس انتخابی)

 تذکر۱: دانشجویان ورودی اول ۹۰ و ورودی دوم۸۹ به بعد می بایست از جدول فوق ۵ درس انتخاب کنند

تذکر۲: دانشجویان آموزش محور ورودی اول۸۹ به قبل می بایست از جدول فوق ۵ درس  انتخاب کنند.

تذکر۳: دانشجویان پژوهش محور ورودی اول۸۹ به قبل می بایست از جدول فوق ۳ درس انتخاب کنند.

جدول درس پژوهشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درس
تعداد واحد
توضیحات
سمینار ویژه
۲
مربوط به دانشجویان آموزش محور
پایان نامه
۸
مربوط به دانشجویان پژوهش محور

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

[table id=class-ma-aut-93 /]

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X