دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه

انتخاب استاد درس و ارائه موضوع سمینار ویژه دانشجویان آموزش محور حقوق

دانشجویان آموزش محور رشته حقوق در طی دوره می بایست ۱۸ واحد درس اصلی، ۸ واحد درس اختیاری و ۲ واحد درس سمینار ویژه اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد

معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

انتخاب استاد و موضوع سمینار ویژه

دانشجو ملزم می باشد در ترم دوم نسبت به تصویب موضوع سمینار ویژه اقدام نماید و قبل از انتخاب موضوع درس سمینار ویژه خود ، با یکی از اساتید گروه علمی حقوق،جهت مشاوره تماس حاصل نماید.

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه و برگ توضیحات

ملاحظاتی که در خصوص تصویب موضوع سمینار ویژه باید مورد نظر قرار گیرد عبارتند از:

موضوع نباید تکراری باشد و بدین منظور دانشجو لازم است پس از تعیین کلید واژه های موضوع مورد نظر با مراجعه به سایت irandoc و دانشگاههای معتبر و …از تکراری نبودن موضوع اطمینان حاصل نمایند و نتیجه این جستجو را به عنوان سابقه، ضمیمه فرم انتخاب موضوع درس سمینار ویژه نماید.

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی مربوطه، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۲- تایید  فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون توسط استاد درس و ارسال به رئیس بخش جهت طرح در شورای آموزشی

۳- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

توضیحات تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

۲-در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- دانشجو لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، فرم امضا شده استاد درس مبنی بر موافقت جهت حضور در جلسه را به دانشکده تحویل نماید و بعد از انجام روال اداری استاد ناظر توسط کارشناس آموزش مربوطه به دانشجو معرفی خواهد شد.

۴-در زمان نمره دهی در جلسه ارایه سمینار ویژه، استاد درس با ضریب ۲ و استاد ناظر با ضریب ۱ در فرم مخصوص نمره را ثبت می نمایند.

۵- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۶- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.

۷-سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

با آرزوی توفیق روزافزون
تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان آموزش محور می رساند که می بایست ۲ واحد درس سمینار ویژه را در نیمسال آخر اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد.

معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد درس می بایست از لیست اساتید پیشنهادی زیر استاد درس را انتخاب، و پس از هماهنگی با استاد، فرم زیر ( فرم ۱ ) را تکمیل کرده و به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید. شایان ذکر است دانشجو حداکثر یک ماه پس از تکمیل و ارسال این فرم فرصت دارد تا طرح پیشنهادی سمینار ویژه خود را طبق (فرم ۲ ) تهیه و به تایید استاد درس برساند و در سیستم اتوماسیون آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی ثبت نماید.

لیست-اساتید-پیشنهادی-جهت-هدایت-درس-سمینار-ویژه

فرم معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده(فرم ۱)

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه (فرم ۲)

تذکر (۱): خواهشمند است از لیست های پیشنهادی نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایید در غیر این صورت قبل از هرگونه اقدام و آغاز فعالیت با استاد مورد نظر با تحصیلات تکمیلی دانشکده تماس حاصل نمایید.

تذکر (۲):از طریق استاد یا تحصیلات تکمیلی دانشکده از ظرفیت پذیرش اساتید مطلع شوید.

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی مربوطه، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- ارسال فرم انتخاب استاد درس سمینار ویژه (فرم ۱) به تحصیلات تکمیلی دانشکده در مهلت مقرر اعلام شده

۲- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۳- تایید  فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون توسط استاد درس و ارسال به رئیس بخش جهت طرح در شورای آموزشی برق

۴- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست (فرم ۳ ) تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه(فرم ۳)

توضیحات تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

۲-در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- دانشجو لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، فرم امضا شده استاد درس مبنی بر موافقت جهت حضور در جلسه را به دانشکده تحویل نماید و بعد از انجام روال اداری استاد ناظر توسط دانشکده به دانشجو معرفی خواهد شد.

۴-در زمان نمره دهی در جلسه ارایه سمینار ویژه، استاد درس با ضریب ۲ و استاد ناظر با ضریب ۱ در فرم مخصوص نمره را ثبت می نمایند.

۵- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۶- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.

۷-سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

تذکر( ۳ ) ارائه حضوری سمینار ویژه در پایان هر نیمسال و به صورت گروهی خواهد بود.

تذکر (۴) همانطور که مستحضرید حداکثر واحد انتخابی دانشجویان در هر نیمسال ۱۲ واحد میباشد ولی کلیه دانشجویانی که با اخذ ۱۲واحد درسی باضافه ۲واحد سمینار ویژه (مجموعاً ۱۴واحد) فارغ التحصیل خواهند شد نیز میتوانند نسبت به اخذ واحد سمینار ویژه اقدام نمایند.

با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به اطلاع دانشجویان آموزش محور می رساند که می بایست ۲ واحد درس سمینار ویژه را در نیمسال آخر اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی استاد راهنما انجام خواهد شد.

۱) انتخاب استاد درس سمینار ویژه

دانشجویان پس از پایان سال اول تحصیلی خود می بایست طی ۱۴ روز نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایند. نحوه اخذ استاد درس سمینار ویژه و زمان آن به صورت اطلاعیه و از طریق سیستم اتوماسیون به دانشجویان محترم اعلام می گردد. دانشجو موظف است در مهلت مقرر استاد درس سمینار ویژه خود را صرفاً از میان اساتید مشخص شده و با مراجعه به سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز انتخاب نماید.

تذکر ۱) ظرفیتهای اعلام شده اساتید به هیچ عنوان قابل افزایش نبوده و همچنین تاریخ مهلت انتخاب استاد درس سمینار ویژه قابل تمدید نمی باشد. لطفاً از ارسال درخواست حتی با نظر مساعد استاد درس خودداری فرمائید.

تذکر ۲) لازم به ذکر است که ثبت استاد درس در سیستم فقط یکبار برای هر ورودی و برای هر دانشجو فعال می شود.

تذکر ۳) انتخاب استاد درس سمینار ویژه هیچ ارتباطی به انتخاب واحد این درس ندارد. به عبارتی دیگر دانشجویانی که بنا بر شرایط خاص (مرخصی تحصیلی، … ) قصد ارائه و یا ثبت نام در درس سمینار ویژه را در آن ترم ندارند نیز بایستی استاد درس خود را در این سیستم انتخاب نمایند.

۲) تکمیل و ارسال فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه

دانشجو لازم است پس از انتخاب استاد درس خود، و با هماهنگی استاد درس نسبت به ارسال فرم زیر از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی جهت بررسی در شورای بخش اقدام نماید.

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه

تذکر ۴) از ارسال فرم درخواست تصویب موضوع به تنهایی و بدون برگ توضیحات خودداری فرمایید.

تذکر ۵) جهت نگارش سمینار ویژه می بایست محتوای هردو لینک زیر را قبل از نگارش مطالعه فرمایید.

نحوه نگارش موضوع سمینار (توضیحات پیوست فرم انتخاب استاد و موضوع درس)

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید شورای آموزشی مربوطه، موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

 نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- انتخاب استاد درس سمینار ویژه در مهلت مقرر اعلام شده در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه (sess ) توسط دانشجو

۲- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۳- ارسال فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه توسط استاد درس، به دانشکده جهت طرح در شورای بخش کامپیوتر

۴- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

******************************************************************************************

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

تذکر ۶) تعداد صفحات گزارش فوق می بایست حداقل در ۳۵ و حداکثر در ۶۰ صفحه تنظیم گردد.

تذکر ۷) گزارش نهایی سمینار ویژه را جهت تصویب نهایی مستقیماً برای استاد درس ارسال کنید و از ارسال آن به تحصیلات تکمیلی دانشکده جداً خودداری فرمایید.

۲- در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس ، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، درخواست ازطریق سامانه آموزشی ارسال گردد. بعد از انجام روال اداری استاد ناظر (داور) توسط دانشکده مشخص و نیازی به هماهنگی با استاد ناظر توسط دانشجو نیست.

۴- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۵- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر انجام می پذیرد.

۶- سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

تذکر ۸) ارائه حضوری سمینار ویژه در پایان هر نیمسال و به صورت گروهی خواهد بود.

تذکر ۹) همانطور که مستحضرید حداکثر واحد انتخابی دانشجویان در هر نیمسال ۱۲ واحد میباشد ولی کلیه دانشجویانی که با اخذ ۱۲واحد درسی باضافه ۲واحد سمینار ویژه (مجموعاً ۱۴واحد) فارغ التحصیل خواهند شد نیز میتوانند نسبت به اخذ واحد سمینار ویژه اقدام نمایند.

با آرزوی توفیق روزافزون

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

به اطلاع دانشجویان آموزش محور می رساند که می بایست ۲ واحد درس سمینار ویژه را در نیمسال آخر اخذ نمایند.

واحد سمینار ویژه به سرپرستی ۱ نفر استاد درس و ۱نفر استاد ناظر انجام خواهد شد.

معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده

دانشجویان محترم در خصوص انتخاب و معرفی استاد درس می بایست از لیست اساتید پیشنهادی زیر استاد درس را انتخاب، و پس از هماهنگی با استاد، فرم زیر ( فرم ۱ ) را تکمیل کرده و به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال نمایید. شایان ذکر است دانشجو حداکثر یک ماه پس از تکمیل و ارسال این فرم فرصت دارد تا طرح پیشنهادی سمینار ویژه خود را طبق (فرم ۲ ) تهیه و به تایید استاد درس برساند و در سیستم اتوماسیون آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی ثبت نماید.

فرم معرفی استاد درس سمینار ویژه به تحصیلات تکمیلی دانشکده(فرم ۱)

فرم درخواست تصویب موضوع و استاد درس سمینار ویژه (فرم ۲)

تذکر (۱): خواهشمند است از لیست های پیشنهادی نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایید در غیر این صورت قبل از هرگونه اقدام و آغاز فعالیت با استاد مورد نظر با تحصیلات تکمیلی دانشکده تماس حاصل نمایید.

تذکر (۲):از طریق استاد یا تحصیلات تکمیلی دانشکده از ظرفیت پذیرش اساتید مطلع شوید.

توجه فرمایید در صورت تصویب و تایید گروه آموزشی مربوطه، انتخاب استاد درس و موضوع سمینار ویژه نهایی خواهد شد و دانشجو می تواند تحقیقات علمی خود را با استاد درس آغاز نماید.

نکته خیلی مهم:

می بایست از زمان ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون تا انتخاب زمان ارائه حداقل یک ماه گذشته باشد. عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق برعهده ی شخص دانشجو می باشد.

برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:

۱- ارسال فرم انتخاب استاد درس سمینار ویژه (فرم ۱) به تحصیلات تکمیلی دانشکده در مهلت مقرر اعلام شده

۲- ارسال طرح پیشنهادی سمینارویژه از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه به استاد درس، بدین منظور باید گزینه سمینارویژه را انتخاب کرده و سپس کلید ثبت طرح سمینار ویژه را انتخاب کنید.

راهنمای ثبت سمینار ویژه در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه

۳- تایید  فرم درخواست تصویب طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون توسط استاد درس و ارسال به رئیس بخش جهت طرح در شورای آموزشی اقتصاد

۴- بعد از ثبت تصویب طرح توسط رئیس بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

جهت اطلاع از ادامه روند کار مربوط به درس سمینار ویژه و چگونگی ارایه نهایی آن به نکات زیر توجه نمایید:

۱- نهایتاً دانشجو می بایست نتیجه کار علمی خود را در قالب گزارش سمینار ویژه بر اساس فرمت پیوست (فرم ۳ ) تهیه نموده و جهت بررسی و تایید نهایی به استاد درس ارسال نماید.

فرمت تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه(فرم ۳)

توضیحات تهیه گزارش نهایی سمینار ویژه

۲-در صورت تایید گزارش کار توسط استاد درس، دانشجو می تواند ضمن هماهنگی با استاد درس نسبت به انتخاب زمان ارایه خود با مراجعه به اطلاعیه موجود در سایت دانشکده (بخش تحصیلات تکمیلی – اطلاعیه انتخاب زمان ارایه سمینار ویژه) اقدام نماید . جدول انتخاب زمان ارایه ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از شروع هر دوره فعال خواهد شد.

۳- دانشجو لازم است حداقل ۱۰ روز قبل از زمان مورد نظر جهت ارایه سمینار ویژه، فرم امضا شده استاد درس مبنی بر موافقت جهت حضور در جلسه را به دانشکده تحویل نماید و بعد از انجام روال اداری استاد ناظر توسط دانشکده به دانشجو معرفی خواهد شد.

۴-در زمان نمره دهی در جلسه ارایه سمینار ویژه، استاد درس با ضریب ۲ و استاد ناظر با ضریب ۱ در فرم مخصوص نمره را ثبت می نمایند.

۵- مدت زمان در نظر گرفته شده جهت ارایه سخنرانی سمینار ۲۰ دقیقه و جهت پرسش و پاسخ ۵ دقیقه می باشد.

۶- اخذ واحد سمینار ویژه و ارایه آن می بایست در آخرین نیمسال تحصیلی انجام شود ولی جهت تسریع در امور مربوطه، تصویب موضوع و انتخاب استاد درس قبل از نیمسال آخر باید انجام گردد.

۷- سمینار ویژه باید به صورت سخنرانی عمومی، با اعلام قبلی و با حضور استاد درس و استاد ناظر ارائه گردد.

تذکر( ۳ ) ارائه حضوری سمینار ویژه در پایان هر نیمسال و به صورت گروهی خواهد بود.

با آرزوی توفیق روزافزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

لیست اساتید پیشنهادی جهت هدایت درس سمینار ویژه-آموزش محور

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X