دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

تهیه و ارسال طرح پیشنهادی تحقیق

 باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات می رساند که لازم است مراحل ارائه و بررسی طرح تحقیق که در زیر بیان شده کاملا رعایت گردد.

فرمت ارایه طرح پیشنهادی تحقیق

طرح پیشنهادی تحقیق با فونت فارسی B Nazanin و فونت انگلیسی Times New Roman با اندازه ۱۴ تنظیم شود.

پس از بررسی طرح پیشنهادی در گروه و تایید آن از لحاظ ساختاری، یک نفر استاد مشاور و یک نفر داور توسط شورای آموزشی تعیین می گردد که بعد از جلسه نام استاد مشاور به اطلاع دانشجو رسانده می شود ولی نام داور در موعد مقرر به دانشجو اعلام می گردد.

– طبق قوانین آموزشی دانشگاه شیراز جهت مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، وجود یک نفر استاد مشاور الزامی است.

– در صورتی که استاد مشاور پیشنهادی شما قبلا با این دانشکده همکاری نداشته اند لازم است رزومه ایشان در شورای آموزشی گروه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات بررسی شود.

 تذکر۱: طرح تحقیق پیشنهادی جهت دانشجویان ساکن شیراز به صورت حضوری و دانشجویان غیرشیرازی از طریق پست دریافت می گردد. آدرس دقیق پستی در صفحه اول سایت دانشکده می باشد .لطفا شماره صندوق پستی را روی پاکت قید نفرمایید . خواهشمند است از ارسال طرح به صورت ایمیل جداً خودداری فرمایید.

تذکر۲: به طرح های تحقیق پیشنهادی که فاقد امضای استاد راهنما باشد (حتی در مرحله بعد از ارزیابی استاد مشاور) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

روند بررسی طرح تحقیق و مراحل آن:

۱- طرح تحقیق پیشنهادی امضا شده توسط استاد راهنما، در جلسه شورای علمی مهندسی فناوری اطلاعات مطرح می گردد.

۲- شورای علمی مهندسی فناوری اطلاعات در صورت تکراری نبودن موضوع و مناسب بودن ساختار، یک استاد مشاور و یک داور تعیین می نماید.

۳- استاد مشاور بعد از جلسه گروه توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده به دانشجو معرفی می گردد ولی نام داور درموعد مقرر به اطلاع دانشجو رسانده می شود.

۴- فرم ارزیابی (که دستورالعمل لازم جهت استاد مشاور نیز در آن قید گردیده) به همراه طرح تحقیق توسط دانشجو برای استاد مشاور ارسال می شود.                    email:grads2@vu.shirazu.ac.ir

(ارسال می بایست به صورت الکترونیکی به ایمیل استاد مشاور انجام و یک نسخه از آن همزمان به ایمیل تحصیلات تکمیلی ایمیل گردد) در این مرحله دانشجو می بایست از دریافت نهایی طرح تحقیق توسط استاد مشاور اطمینان حاصل نماید.

۵- در صورت عدم پذیرش مشاوره پایان نامه توسط استاد مشاور، موضوع که به صورت کتبی روی فرم ارزیابی منعکس می گردد، توسط دانشجو به اطلاع تحصیلات تکمیلی رسانیده شده و پایان نامه به مرحله ۲ بازگردانده می شود.

۶- در صورت پذیرش مشاوره ، استاد مشاور حداکثر ظرف مدت ۲ هفته نظر خود را شامل قبول/ رد / قبول با تغییرات جزئی و یا قابل اصلاح، به صورت الکترونیکی در قالب فرم ارزیابی به دانشجو و همزمان از طریق مکاتبات به تحصیلات تکمیلی اعلام می دارد.

۷- در صورتی که استاد مشاور نظری مبنی بر اعمال تغییرات در طرح تحقیق داشت دانشجو موظف به انجام تغییرات لازم در طرح و ارسال نسخه جدید همراه با امضای استاد راهنما به استاد مشاور می باشد(این ارسال باید به صورت الکترونیکی بوده و یک نسخه از آن نیز به تحصیلات تکمیلی ارسال گردد).

۸- استاد مشاور در این مرحله نظر خود را با توجه به تغییرات اعمال شده در طرح تحقیق مبنی بر رد یا قبول به دانشجو و به مکاتبات تحصیلات تکمیلی ارسال کند.

۹-دانشجو نظر نهایی استاد مشاور را مبنی بر رد یا قبول (آخرین فرم ارزیابی) و سایر فرم های ارزیابی مراحل قبل به صورت مکتوب به همراه نسخه نهایی طرح تحقیق به شورای علمی مهندسی فناوری اطلاعات ارسال می نماید.

۱۰- در صورتی که نظر استاد مشاور مبنی بر قبول طرح تحقیق پیشنهادی باشد،  طرح مجدداً در شورای آموزشی گروه مطرح و درصورت تصویب نهایی، از طریق اطلاعیه موجود در بخش تحصیلات تکمیلی سایت دانشکده، به دانشجو اعلام می گردد.

ارسال الکترونیکی طرح در مراحل ۴،۶،۷و ۸ صرفاً جهت گرفتن گزارش پیگیری الکترونیکی انجام مراحل کار توسط دانشجو و استاد مشاور می باشد و هیچ گونه مسوولیتی برای دانشکده ایجاد نمی کند و فقط طرح پیشنهادی تحقیق نهایی شده در بند۹ برای دانشکده قابل استناد می باشد،( نه طرح هایی که در مراحل قبلی ایمیل شده).

فرم ارزیابی اولیه پیشنهاد طرح تحقیق

دستورالعمل چگونگی بررسی طرح تحقیق (این دستور العمل بایستی همراه با فرم ارزیابی اولیه جهت ارسال به استاد مشاور پرینت گرفته شود)

*****************

تذکر۳:

دانشجو موظف است بعد از تصویب نهایی طرح ، جهت ثبت واحد پایان نامه خود از طریق سیستم اتوماسیون اقدام به ثبت رساله نماید که چگونگی ثبت آن در سایت جهت اطلاع دانشجویان محترم قرار داده شده است ( در قسمت تحصیلات تکمیلی منوی اطلاعیه های ویژه را انتخاب و سپس گزینه ” قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول ۸۸ به بعد ” را نیز انتخاب و قبل از ثبت ، آن را مطالعه نماید) .

نکته : زمانی طرح تحقیق، تصویب نهایی می شود که استاد مشاور در مرحله ارزیابی، طرح را به صورت کامل تایید کند و طرح تحقیق همراه با فرمهای ارزیابی استاد مشاور مجدداً در جلسه گروه مطرح و مورد تصویب گروه قرار گیرد. دانشجو پس از طی این مرحله بایستی نسبت به ثبت پایان نامه خود در سیستم اتوماسیون اقدام نماید.

 تذکر۴:

درصورت عدم ثبت نام پایان نامه در سیستم اتوماسیون و عدم تسویه حساب، واحد پایان نامه توسط کارشناس مربوطه اخذ نمی گردد.

تذکر۵:

می بایست از زمان ثبت طرح تحقیق در سیستم اتوماسیون توسط دانشجوتا شروع به انتخاب زمان دفاع در سیستم اتوماسیون، حداقل ۴ ماه گذشته باشد.    عواقب ناشی از عدم رعایت زمان فوق بر عهده شخص دانشجو می باشد.

تذکر۶:

بعد از اتمام مراحل ثبت رساله در سیستم اتوماسیون آموزشی توسط دانشجو و تایید آن توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجو موظف است به کارشناس آموزشی مربوطه اطلاع دهد تا واحد پایان نامه توسط ایشان اخذ شود.

تبصره ۱ ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی:

لازم است طرح تحقیق پیشنهادی پایان نامه تا پایان نیم سال سوم تحصیلی، ارائه شود و در کمیته تحصیلات تکمیلی بخش و دانشکده مورد تصویب قرار گیرد.

طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز مورخ ۳۰/۸/۸۹ حداکثر مهلت ارائه و تصویب طرح تحقیق جهت دانشجویانی که ۹ واحد یا بیشتر درس جبرانی اخذ نمایند تا پایان نیمسال چهارم از سنوات تحصیلی می باشد.

ضمنا دقت نمایید که دروس جبرانی شامل درس زبان انگلیسی  نمی شود

 تذکر۷:

باتوجه به اینکه پذیرش طرح تحقیق در گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده زمان بر می باشد و همچنین احتمال عدم پذیرش و نهایتاً اصلاح و ارسال مجدد طرح تحقیق نیز وجود دارد، طرح پیشنهادی تحقیق دانشجویان می بایست یک ماه قبل از پایان ترم سوم دانشجویی به تایید گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات رسیده باشد، در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. پس لازم است دانشجو پیش بینی زمانهای لازم را بنماید.

نکته: به دلیل محدودیت زمان، جهت ادامه کار و مراحل دفاع از پایان نامه مهلت داده شده در خصوص تصویب طرح تحقیق پیشنهادی تمدید نخواهد شد.

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز

با سلام واحترام

به اطلاع دانشجویان پژوهش محور کارشناسی ارشد حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی می رساند که لازم است هر چه سریع تر نسبت به انتخاب موضوع پایان نامه خود اقدام نمایند.

تذکر: طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیشنهاد طرح تحقیق لازم است تا پایان ترم سوم دانشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود و مسلماً انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما می بایست قبل از تهیه طرح پیشنهادی تحقیق و تصویب درشورای علمی گروه حقوق و ارسال به دانشگاه صورت پذیرد و با توجه به انجام پاره ای از امور اداری مربوطه خواهشمند است ضمن همکاری با دانشکده وبا در نظر گرفتن زمان محدود ، نسبت به انتخاب موضوع پایان نامه و استاد راهنما اقدام فرمایید.

نکته: بر اساس مصوبات در شورای آموزشی گروه حقوق ،دانشجویان می بایست تا پایان ترم دوم دانشجویی نسبت به انتخاب موضوع و انتخاب استاد راهنما و تصویب طرح در شورای گروه اقدام نمایند.

انتخاب موضوع پایان نامه و پیشنهاد استاد راهنما :

 :

نکته: دانشجو می تواند که قبل از انتخاب موضوع پایان نامه خود ، با یکی از اساتید گروه علمی جزا و جرم شناسی دانشکده،آقایان دکتر صادقی  دکتر ابراهیمی  دکتر فروغی  جهت مشاوره تماس حاصل نماید.

جهت اطلاع از استاد راهنمای خود با کارشناس تحصیلات تکمیلی تماس حاصل فرمایید.

ملاحظاتی که در خصوص تصویب موضوع باید مورد نظر قرار گیرد عبارتند از:

۱-       موضوع نباید تکراری باشد و بدین منظور دانشجو لازم است پس از تعیین کلید واژه های موضوع مورد نظر توسط استاد راهنما با مراجعه به سایتirandoc و دانشگاههای معتبر و …از تکراری نبودن موضوع اطمینان حاصل نمایند و نتیجه این جستجو را به عنوان سابقه ضمیمه فرم انتخاب موضوع پایان نامه نماید. ضمناً یک برگ A4 در خصوص بیان مساله تحقیق و پژوهش نیز ضمیمه گردد.

۲-      چنانچه در جلسه گروه علمی حقوق موضوع تصویب شد دانشجو موظف است که بلافاصله نسبت به تهیه طرح تحقیق تحت نظر استاد راهنما اقدام نماید.

.

 

فرم طرح پیشنهادی تحقیق پایان نامه

 

دانشجویان پس از تصویب موضوع پایان نامه می بایست فرم مربوطه را پر کنند و پس از دریافت امضاء استاد راهنما به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت بررسی در گروه تحویل دهند.

پس از بررسی طرح پیشنهادی در گروه و تصویب آن، یک نفر استاد مشاور و یک نفر داور توسط شورای آموزشی تعیین می گردد که بعد از جلسه نام استاد مشاور به اطلاع دانشجو رسانده می شود که دانشجو موظف است طی مدت ۱ ماه پس از تصویب طرح به استاد مشاور مراجعه و مکاتبه نماید . نام داور در موعد مقرر به دانشجو اعلام می گردد.

 

 

– طبق قوانین آموزشی دانشگاه شیراز جهت مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، وجود یک نفر استاد مشاور الزامی است.

 تذکر۱: طرح تحقیق پیشنهادی جهت دانشجویان ساکن شیراز به صورت حضوری و دانشجویان غیرشیرازی از طریق پست دریافت می گردد. آدرس دقیق پستی در صفحه اول سایت دانشکده می باشد .لطفا شماره صندوق پستی را روی پاکت قید نفرمایید . خواهشمند است از ارسال طرح به صورت ایمیل جداً خودداری فرمایید.

تذکر۲: به طرح های تحقیق پیشنهادی که فاقد امضای استاد راهنما باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر۳: دانشجو موظف است بعد از تصویب نهایی طرح، جهت ثبت واحد پایان نامه خود از طریق سیستم اتوماسیون اقدام به ثبت رساله نماید که چگونگی ثبت آن در سایت جهت اطلاع دانشجویان محترم قرار داده شده است ( در قسمت تحصیلات تکمیلی، منوی اطلاعیه های ویژه را انتخاب و سپس گزینه ” قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول ۸۸ به بعد ” را نیز انتخاب و قبل از ثبت ، آن را مطالعه نماید) .

درصورت عدم ثبت نام پایان نامه در سیستم اتوماسیون و عدم تسویه حساب، واحد پایان نامه توسط کارشناس مربوطه اخذ نمی گردد.

تذکر۴:

می بایست از زمان تصویب نهایی طرح تحقیق در گروه علمی تا شروع به انتخاب زمان دفاع در سیستم اتوماسیون، حداقل ۴ ماه گذشته باشد.

تذکر۵:

بعد از اتمام مراحل ثبت رساله در سیستم اتوماسیون آموزشی توسط دانشجو و تایید آن توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجو موظف است به کارشناس آموزشی مربوطه اطلاع دهد تا واحد پایان نامه توسط ایشان اخذ شود.

تذکر۶:

تبصره ۱ ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی:

لازم است طرح تحقیق پیشنهادی پایان نامه پس از پایان نیم سال اول تحصیلی و قبل از پایان نیم سال سوم تحصیلی، ارائه شود و در کمیته تحصیلات تکمیلی بخش و دانشکده مورد تصویب قرار گیرد، در غیر این صورت در ترم چهارم دانشجو مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.

طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز مورخ ۳۰/۸/۸۹ حداکثر مهلت ارائه و تصویب طرح تحقیق جهت دانشجویانی که ۹ واحد یا بیشتر درس جبرانی اخذ نمایند تا پایان نیمسال چهارم از سنوات تحصیلی می باشد.

“ضمنا دقت نمایید که دروس جبرانی شامل درس زبان انگلیسی  نمی شود

نکته: باتوجه به اینکه پذیرش طرح تحقیق در گروه علمی حقوق دانشکده زمان بر می باشد و همچنین احتمال عدم پذیرش و نهایتاً اصلاح و ارسال مجدد طرح تحقیق نیز وجود دارد، طرح پیشنهادی تحقیق دانشجویان می بایست یک ماه قبل از پایان ترم سوم دانشجویی به تایید گروه علمی رسیده باشد، در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. پس لازم است دانشجو پیش بینی زمانهای لازم را بنماید.

نکته: به دلیل محدودیت زمان، جهت ادامه کار و مراحل دفاع از پایان نامه مهلت داده شده در خصوص تصویب طرح تحقیق پیشنهادی تمدید نخواهد شد.

باسمه تعالی

مراحل بررسی و تصویب طرح تحقیق پایان نامه ارشد

  

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون می رساند که لازم است مراحل ارائه و بررسی طرح تحقیق که در زیر بیان شده کاملا رعایت گردد.

فرمت ارایه طرح پیشنهادی تحقیق

 

 

 در فرمت ارایه شده مذکور ، یک نفر استاد مشاور توسط استاد راهنما به شورای گروه پیشنهاد می گردد. اما انتخاب و تعیین نهایی اساتید مشاور در اختیار شورای آموزشی می باشد و به طور کلی در صورت عدم انتخاب اساتید پیشنهادی، شورای آموزشی گروه نسبت به انتخاب استاد مشاور اقدام خواهد کرد.

– طبق قوانین آموزشی دانشگاه شیراز جهت مشاوره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، وجود ۱ نفر استاد مشاور الزامی است.

روند بررسی طرح پیشنهادی تحقیق :

دانشجو ابتدا باید طرح تحقیق را با هماهنگی و راهنمایی استاد راهنما تهیه کرده و از طریق سیستم اتوماسیون برای استاد راهنما ارسال کند. سپس استاد راهنما با تایید طرح تحقیق، در سیستم اتوماسیون طرح تحقیق را برای شورای بخش برق ارسال می کند. سپس طرح در شورای گروه مطرح می شود. چنانچه طرح ویژگی های عمومی یک پایان نامه را داشته باشد، استاد مشاور توسط شورای گروه پیشنهاد یا تایید می گردد که مسئولیت بررسی اولیه طرح و اظهار نظر به عهده آن می باشد. پس از تایید استاد مشاور توسط شورای گروه، دانشجو بایستی فرم ارزیابی اولیه پیشنهاد طرح تحقیق را برای استاد مشاور خود ارسال نماید تا پس از تکمیل یا  تصحیح پیشنهاد طرح تحقیق مطابق نظر استاد مشاور، مجددا در شورای گروه مطرح گردد. البته لازم است هر بار اصلاح درخواستی در طرح تحقیق دانشجو در فرم ارزیابی اولیه ثبت شود و سپس فرم نهایی تایید شده به شورا ارسال گردد.

فرم ارزیابی طرح تحقیق

 

تذکر۱:

تبصره ۱ ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی:

لازم است فرم پیشنهادی پایان نامه حداکثر تا پایان نیمسال سوم تحصیلی ارائه شود و در کمیته تحصیلات تکمیلی بخش و دانشکده مورد تصویب قرار گیرد، در غیر این صورت در ترم چهارم دانشجو مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.

ضمنا دقت نمایید که دروس جبرانی شامل درس زبان انگلیسی  نمی شود

تذکر ۲:

باتوجه به اینکه پذیرش طرح تحقیق در گروه علمی دانشکده زمان بر می باشد و همچنین احتمال عدم پذیرش و نهایتاً اصلاح و ارسال مجدد طرح تحقیق نیز وجود دارد و از طرفی انجام امور اداری مربوط به طول خواهد انجامید، لذا طرح پیشنهادی تحقیق دانشجویان می بایست یک ماه قبل از پایان ترم سوم دانشجویی به تایید گروه علمی رسیده باشد، در غیر اینصورت عواقب آن به عهده دانشجو می باشد. پس لازم است دانشجو پیش بینی زمانهای لازم را بنماید.

نکته: به دلیل محدودیت زمان، جهت ادامه کار و مراحل دفاع از پایان نامه مهلت داده شده در خصوص تصویب طرح تحقیق پیشنهادی تمدید نخواهد شد.

نکته: فاصله زمانی لازم بین تصویب پیشنهاد طرح تحقیق در شورای علمی گروه تا زمان دفاع از پایان نامه جهت صدور مجوز دفاع از تحصیلات تکمیلی دانشگاه می بایست حداقل چهار ماه باشد.

با آرزوی موفقیت روز افزون

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دانشگاه شیراز

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X