دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
021-44064273
support@samin.co.ir
تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس ، خیابان رامین جنوبی ، کوچه سروی ، پلاک 25
دانشگاه شیرازدانشگاه شیرازدانشگاه شیراز

طراحی و تولید نرم افزار

۹ واحد اصلي- ۱۸ واحد اختياري- ۲ واحد سمينار ويژه براي شيوه ي آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد
۹ واحد اصلي- ۱۵ واحد اختياري- ۶ واحد پايان نامه براي شيوه ي آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از عناوین دروس به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

۹ واحد اصلي- ۱۸ واحد اختياري- ۲ واحد سمينار ويژه براي شيوه ي آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد
۹ واحد اصلي- ۱۵ واحد اختياري- ۶ واحد پايان نامه براي شيوه ي آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش طراحی و تولید نرم افزار

۱۲ واحد اصلی- ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X