کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت

automation

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت

هدف از این رشته تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنایع نفت را بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازهای رو به گسترش صنایع نفت کشور به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخش های بالا دستی صنایع نفت از جمله : اکتشاف ، حفاری ، بهره برداری ، انتقال نفت و گاز ، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی فعالیت نمایند.

ضرورت و اهمیت گرایش های رشته برق

ضرورت و اهمیت گرایش های رشته برق

مخابرات

تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :

–         تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .

–         استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکاگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی

الکترونیک

تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :

–         تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی .

–         استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید مراکز خدماتی و آموزشی.

تکنولوژی برق – قدرت

تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است :

–         انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .

–         نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .

–         استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .

کنترل و ابزار دقیق خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی برای کارشناسان برق مشاغلی با نامهای مهندس کاربردی برق و ابزار دقیق و یا مهندس کاربردی ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلات متداول مراکز آموزش عالی وجود دارد . از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش کنترل و ابزار دقیق با داشتن پایه قوی برق و اتوماسیون از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

 ( کارشناسی ارشد)

تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنایع نفت را بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازهای رو به گسترش صنایع نفت کشور به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخش های بالا دستی صنایع نفت از جمله : اکتشاف ، حفاری ، بهره برداری ، انتقال نفت و گاز ، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی فعالیت نمایند.

ترم بندی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

برنامه ترم بندی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

  

 

ترم اول

نام درس

واحد

توضیحات

 صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری

۳

جبرانی

 مکانیک سیالات،انتقال حرارت و ترمودینامیک

۳

جبرانی

مبانی دیجیتال و میکروپروسسور

۳

جبرانی-مربوط به دانشجویان ورودی اول ۹۰ به قبل

سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره)

۳

جبرانی- مربوط به دانشجویان ورودی دوم ۹۰ به بعد

مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال

۳

جبرانی

ریاضیات مهندسی پیشرفته

 ۳

اصلی

انگلیسی ویژه(معافی)

۶

جبرانی

ترم دوم

نام درس

واحد

توضیحات

 کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت

۳

اصلی

 ابزاردقیق پیشرفته در صنایع نفت

۳

اصلی

 سیستم های کنترل هوشمند در صنایع نفت

۳

اختیاری

ترم سوم

نام درس

واحد

توضیحات

 مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

۳

اصلی

 اصول سیستم های کنترل گسترده(DCS)

۳

اصلی- از نیمسال دوم۸۹ به بعد این درس اختیاری خواهد بود.

 کنترل غیر خطی

۳

اختیاری

مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

۳

اختیاری

ترم چهارم

نام درس

واحد

توضیحات

طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی(PLC)

 ۳

اختیاری

 کنترل بهینه

۳

اختیاری

 شناسایی سیستم ها

۳

اختیاری

لیست دروس مصوب شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

جدول دروس جبرانی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

نام درس تعداد واحد توضیحات
صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری ۳ ———————-

مکانیک سیالات،انتقال حرارت و ترمودینامیک

۳ ———————-
مبانی دیجیتال و میکروپروسسور ۳

مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۰ به قبل

مبانی کنترل نوین و کنترل دیجیتال ۳ ——————–

سیستم های کنترل خطی و معادل آن (کنترل خطی- کنترل فرآیند- کنترل اتوماتیک و غیره)

۳

مربوط به دانشجویان ورودی نیمسال دوم۹۰ به بعد

برنامه‌ی کلاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت

کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشي تا ساعت از ساعت تاريخ نام استاد گروه درسي نام درس مرتبه نوع کلاس
270340151 20:00 18:00 1395/11/18 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* اول مجازي
270340151 20:00 18:00 1395/11/25 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* دوم مجازي
270340151 20:00 18:00 1395/12/02 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* سوم مجازي
270340151 20:00 18:00 1395/12/09 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* چهارم مجازي
270340151 20:00 18:00 1395/12/16 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* پنجم مجازي
270340151 20:00 18:00 1395/12/23 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* ششم مجازي
270340151 20:00 18:00 1396/02/11 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* هفتم مجازي
270340151 20:00 18:00 1396/02/18 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* هشتم مجازي
270340151 20:00 18:00 1396/02/25 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* نهم مجازي
270340151 20:00 18:00 1396/03/01 دکتر حميدرضا مومني 1 ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفت* دهم مجازي
270340011 18:00 16:00 1395/11/18 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته اول مجازي
270340011 18:00 16:00 1395/11/25 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته دوم مجازي
270340011 18:00 16:00 1395/12/02 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته سوم مجازي
270340011 18:00 16:00 1395/12/09 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته چهارم مجازي
270340011 18:00 16:00 1395/12/16 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته پنجم مجازي
270340011 18:00 16:00 1395/12/23 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته ششم مجازي
270340011 18:00 16:00 1396/02/11 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته هفتم مجازي
270340011 18:00 16:00 1396/02/18 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته هشتم مجازي
270340011 18:00 16:00 1396/02/25 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته نهم مجازي
270340011 18:00 16:00 1396/03/01 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته دهم مجازي
270340011 18:00 16:00 1396/03/08 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته مازاد اول مجازي
270340011 12:00 10:00 1396/03/11 دکتر فرزاد مهاجري 1 رياضيات مهندسي پيشرفته مازاد دوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* اول مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سوم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهارم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/11/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پنجم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/02 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* ششم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/07 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هشتم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/14 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/21 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* يازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1395/12/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* دوازدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/09 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* سيزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/11 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* چهاردهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/16 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* پانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/18 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* شانزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/23 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هفدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/25 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* هجدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/02/30 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* نوزدهم مجازي
270440002 16:00 14:30 1396/03/01 دکتر محمد صابر خاقاني نژاد 1 زبان انگليسي ويژه* بيستم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/11/17 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي اول مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/11/24 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/01 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي سوم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/08 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي چهارم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/15 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي پنجم مجازي
270321221 20:00 18:00 1395/12/22 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي ششم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/10 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هفتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/17 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي هشتم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/24 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي نهم مجازي
270321221 20:00 18:00 1396/02/31 مهندس ايمان حسيني 1 سيستمهاي کنترل خطي دهم مجازي
270340161 18:00 16:00 1395/11/17 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت اول مجازي
270340161 18:00 16:00 1395/11/24 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت دوم مجازي
270340161 18:00 16:00 1395/12/01 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت سوم مجازي
270340161 18:00 16:00 1395/12/08 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت چهارم مجازي
270340161 18:00 16:00 1395/12/15 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت پنجم مجازي
270340161 18:00 16:00 1395/12/22 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت ششم مجازي
270340161 18:00 16:00 1396/02/10 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت هفتم مجازي
270340161 18:00 16:00 1396/02/17 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت هشتم مجازي
270340161 18:00 16:00 1396/02/24 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت نهم مجازي
270340161 18:00 16:00 1396/02/31 دکتر مهران يزدي 1 سيستمهاي کنترل هوشمند در صنايع نفت دهم مجازي
270340061 18:00 16:00 1395/11/20 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* اول مجازي
270340061 18:00 16:00 1395/11/27 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* دوم مجازي
270340061 18:00 16:00 1395/12/04 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* سوم مجازي
270340061 18:00 16:00 1395/12/11 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* چهارم مجازي
270340061 18:00 16:00 1395/12/18 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* پنجم مجازي
270340061 18:00 16:00 1395/12/25 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* ششم مجازي
270340061 18:00 16:00 1396/02/13 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* هفتم مجازي
270340061 18:00 16:00 1396/02/20 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* هشتم مجازي
270340061 18:00 16:00 1396/02/27 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* نهم مجازي
270340061 18:00 16:00 1396/03/03 دکتر محمدمهدي عارفي 1 شناسايي سيستم ها* دهم مجازي
270340201 18:00 16:00 1395/11/19 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* اول مجازي
270340201 18:00 16:00 1395/11/26 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* دوم مجازي
270340201 18:00 16:00 1395/12/03 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* سوم مجازي
270340201 18:00 16:00 1395/12/10 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* چهارم مجازي
270340201 18:00 16:00 1395/12/17 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* پنجم مجازي
270340201 18:00 16:00 1395/12/24 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* ششم مجازي
270340201 18:00 16:00 1396/02/12 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* هفتم مجازي
270340201 18:00 16:00 1396/02/19 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* هشتم مجازي
270340201 18:00 16:00 1396/02/26 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* نهم مجازي
270340201 18:00 16:00 1396/03/02 دکتر سيد علي اکبر صفوي 1 طراحي سيستمهاي کنترل منطقي قابل برنامه ريزي(PLC)* دهم مجازي
270340051 16:00 14:00 1395/11/16 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* اول مجازي
270340051 16:00 14:00 1395/11/23 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* دوم مجازي
270340051 16:00 14:00 1395/11/30 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* سوم مجازي
270340051 16:00 14:00 1395/12/07 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* چهارم مجازي
270340051 16:00 14:00 1395/12/14 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* پنجم مجازي
270340051 16:00 14:00 1395/12/21 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* ششم مجازي
270340051 16:00 14:00 1396/02/09 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* هفتم مجازي
270340051 16:00 14:00 1396/02/16 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* هشتم مجازي
270340051 16:00 14:00 1396/02/23 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* نهم مجازي
270340051 16:00 14:00 1396/02/30 دکتر عليرضا روستا 1 کنترل بهينه* دهم مجازي
270340141 18:00 16:00 1395/11/16 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* اول مجازي
270340141 18:00 16:00 1395/11/23 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* دوم مجازي
270340141 18:00 16:00 1395/11/30 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* سوم مجازي
270340141 18:00 16:00 1395/12/07 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* چهارم مجازي
270340141 18:00 16:00 1395/12/14 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* پنجم مجازي
270340141 18:00 16:00 1395/12/21 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* ششم مجازي
270340141 18:00 16:00 1396/02/09 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* هفتم مجازي
270340141 18:00 16:00 1396/02/16 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* هشتم مجازي
270340141 18:00 16:00 1396/02/23 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* نهم مجازي
270340141 18:00 16:00 1396/02/30 دکتر نصير مهران بد 1 کنترل فرايند پيشرفته در صنايع نفت* دهم مجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون        
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
23/01/96 کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت مدل سازی و شبیه سازی فرایند های صنعت نفت
24/01/96
25/01/96 ریاضیات مهندسی پیشرفته
26/01/96 ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت سیستم های کنترل خطی اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS)
27/01/96 شناسایی سیستمها
28/01/96 مبانی کنترل نوین،کنترل دیجیتال(کارشناسی ارشد)
29/01/96 سیستمهای کنترل هوشمند درصنایع نفت طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)
30/01/96 کنترل غیر خطی
31/01/96 مکانیک سیالات،انتقال ،حرارت،ترمودینامیک(کارشناسی ارشد)
01/02/96 کنترل چندمتغییره کنترل بهینه
02/02/96 صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری
03/02/96 زبان انگلیسی ویژه
04/02/96 مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون            
تاریخ 10:30 – 08:30 13:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96 کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت مدل سازی و شبیه سازی فرایند های صنعت نفت
18/03/96
19/03/96 ریاضیات مهندسی پیشرفته
20/03/96 ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت سیستم های کنترل خطی اصول سیستمهای کنترل گسترده(DCS)
21/03/96 شناسایی سیستمها
22/03/96 مبانی کنترل نوین،کنترل دیجیتال(کارشناسی ارشد)
23/03/96 سیستمهای کنترل هوشمند درصنایع نفت طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)
تاریخ 12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96 کنترل غیر خطی
25/03/96 مکانیک سیالات،انتقال ،حرارت،ترمودینامیک(کارشناسی ارشد)
26/03/96 شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96 کنترل چندمتغییره کنترل بهینه
28/03/96 صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری
29/03/96 زبان انگلیسی ویژه
30/03/96 مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.