دسته حقوق

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم‌شناسی هدف از این دوره تربیت کارشناس ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی و بینش حقوقی دانش‌آموختگان دوره کارشناسی توام با آموزش روش تحقیق و تقویت…

کارشناسی پیوسته حقوق

کارشناسی پیوسته حقوق این رشته یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن آموزش رشته های اسلامی و عرفی حقوق ، تربیت افراد برای رفع نیازمندیهای قضایی و وکالت دعاوی در دادگستری، مشاوره…