دسته برق

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون صنایع نفت هدف از این رشته تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار…

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی…

کارشناسی پیوسته مهندسی برق و مخابرات

کارشناسی پیوسته مهندسی برق و مخابرات تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی . استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکاگیری هر چه…

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک. – تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی. – استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید…

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق و قدرت

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق و قدرت – انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است . – نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی…

کارشناسی و کارشناسی ارشد برق

ضروت و اهمیت گرایش‌های رشته‌ی برق تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است   مخابرات – تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی . – استفاده گسترده از سیستم های…